Tìm kiếm thông tin sang nhượng quán Sang quán ăn, Nhà hàng Tp Hồ Chí Minh Quận Gò Vấp

Sang nhượng
Vùng
Tỉnh, Thành, Quận
SANG QUAN ĂN UÔNG MĂT TIÊN ĐƯƠNG SÔ 8, QUÂN GO VÂP
Giá: Diện tích: 35 m²
Quận Gò Vấp , Tp Hồ Chí Minh
14/05/2018
SANG GẤP QUÁN ĂN 2 MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN LƯỢNG
Giá: Diện tích: 240 m²
Quận Gò Vấp , Tp Hồ Chí Minh
12/01/2018
Trang 1 / 1

Sang quán ăn, Nhà hàng Tp Hồ Chí Minh