Tìm kiếm thông tin Nhà đất Cho thuê Phòng trọ, nhà trọ Bình Dương Thị xã Dĩ An

Bình Đường 1Dĩ AnCho thuê phòng trọ, đi về tự do
Giá: Diện tích: 12 m²
Thị xã Dĩ An , Bình Dương
06/07/2021
Bình Đường 2 Dĩ An, Cho thuê phòng trọ, đi về tự do
Giá: Diện tích: 12 m²
Thị xã Dĩ An , Bình Dương
06/07/2021
Cho thuê phòng trọ, đi về tự do, phòng xe và cổng có khóa chống trộm, Bình Đường 1 Dĩ An
Giá: Diện tích: Chưa xác định
Thị xã Dĩ An , Bình Dương
12/12/2020
Cho thuê phòng trọ, đi về tự do, Bình Đường 1-Dĩ An
Giá: Diện tích: 12 m²
Thị xã Dĩ An , Bình Dương
24/11/2020
Thị xã Dĩ An , Bình Dương
07/10/2020
Cho thuê phòng 800k, đường Nguyễn tri Phương
Giá: Diện tích: 14 m²
Thị xã Dĩ An , Bình Dương
08/02/2020
Trang 1 / 1