Tìm kiếm thông tin Nhà đất Bán Bất động sản Tp Hồ Chí Minh Quận Bình Thạnh

Nhà hẻm xe tải 6 m, phù hợp phân Lô hoặc xây CHDV: 342 m2 (12×29)
Giá: Diện tích: 342 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Nhà Cấp 4, hẻm ô tô 6 m 216 m2
Giá: Diện tích: 216 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Chính chủ cần bán nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rrộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình TThạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bìnnh Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Chính chủ bán gấp nhà giiá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm nay
Chính chủ bán gấp nhà giá rrẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm qua
Chínhh chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm qua
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm qua
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm qua
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnhh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
Hôm qua
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
05/04/2021
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại llộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
05/04/2021
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
05/04/2021
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gầnn đại lộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
04/04/2021
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại llộ PVĐ.Hẻm rộng 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
04/04/2021
Chính chủ bán gấp nhà giá rẻ Q.Bình Thạnh.gần đại lộ PVĐ.Hẻm rộngg 3,5m. HHMG 2
Giá: Diện tích: 23 m²
Quận Bình Thạnh , Tp Hồ Chí Minh
03/04/2021
Trang 1 / 60