Giá đất Thành phố Thủ Đức liệu có thay đổi?

Mới đây, giá đất được kiến nghị đối với Thành phố Thủ Đức năm 2021 vừa được Cục Thuế TP HCM có văn bản gửi UBND TP.HCM.

[C]ục Thuế TP đề xuất giá đất của các cung đường tại các quận 2, 9, Thủ Đức sẽ được giữ nguyên theo bảng giá cũ. Các cung đường Thành phố Thủ Đức (Tp.HCM) đều áp dụng mức này theo bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 có hiệu lực ngày 26/01/2020. Cục Thuế TP đưa ra quy định bảng giá những loại đất phi nông nghiệp và bảng giá đất ở vị trí 1.

Bảng giá đất thành phố Thủ Đức

Trong đó, bảng giá đất của 19 quận, 5 huyện Tp.HCM và trên cơ sở sáp nhập 3 quận thành lập Thành phố Thủ Đức cần sớm có quyết định điều chỉnh và sửa đổi để bổ sung bảng giá đất ở của Thành phố Thủ Đức.

Để không tác động đến  và đảm bảo tính liên tục của việc xác định các nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu tài sản, giao dịch mua bán bất động sản, …

[C]ục Thuế TP kiến nghị hiện giữ giá đất cũ cho các cung đường của TP Thủ Đức theo bảng giá áp trong Quyết định số 02 trong quyết định điều chỉnh và sửa đổi. Điều này giúp người dân không bị tác động và đảm bảo sự liên tục trong việc xác định nghĩa vụ tài chính, đăng ký và cấp chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu tài sản, giao dịch mua nhà đất … 

Đến nay, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 chưa được UBND TP.HCM ban hành. Hiện sở tài chính đang chủ trì xây dựng và kiến nghị với UBND TP đề ra hệ số tính toán chi phí hàng năm phải nộp khi sử dụng đất, thuê đất.

Thay đổi về giá đất thành phố Thủ Đức

[T]heo Cục Thuế TP, có 2 trường hợp được quy định trong Nghị định 123/2017(về sửa đổi và bổ sung những nghị định, quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước) như sau:

Trường hợp một, theo Nghị định 123 (sửa đổi và bổ sung của Nghị định 45/2014) tại thời điểm được xác định tiền sử dụng đất mà hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định chưa được UBND cấp tỉnh ban hành thì sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã đưa ra của năm trước để xác định tiền sử dụng đất phải nộp. UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm vấn đề chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất dẫn đến việc thất thu ngân sách (nếu có).

Trường hợp hai, nếu ở thời điểm đơn giá thuê đất xác định được xác định hay điều chỉnh đơn giá thuê đất do hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định chưa được UBND cấp tỉnh ban hành thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành của năm trước để xác định số tiền thuê đất phải nộp. UBND cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm vấn đề chậm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất dẫn đến việc thất thu ngân sách (nếu có).

Biên soạn Muanhagiatot 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *