Tìm kiếm thông tin Dự án Nhà ở xã hội Tp Hồ Chí Minh

Loại Dự án
Vùng
Tỉnh, Thành, Quận
Tp Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi
29/06/2020
Tp Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi
15/06/2020
Tp Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi
29/10/2019
Tp Hồ Chí Minh - Quận Thủ Đức
12/06/2019
Tp Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi
14/05/2019
Tp Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân
28/11/2018
Tp Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi
01/11/2018
Tp Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân
19/09/2018
Tp Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân
01/09/2018
Trang 1 / 2