Tìm kiếm thông tin sang nhượng quán Sang quán cafe Tp Hồ Chí Minh Huyện Bình Chánh

Sang nhượng
Vùng
Tỉnh, Thành, Quận
Sang Quán tạp hoá đang kinh doanh ổn định
Giá: Diện tích: 30 m²
Huyện Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh
23/10/2017
SANG QUÁN GẤP
Giá: Diện tích: 28 m²
Huyện Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh
20/08/2017
Sang quán cafe những người Sài Gòn kèm đất
Giá: Diện tích: 1200 m²
Huyện Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh
18/02/2017
Sang quan ca phe
Giá: Diện tích: 180 m²
Huyện Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh
26/10/2016
Huyện Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh
17/12/2015
Sang quán cafe hát với nhau ở Bình Chánh
Giá: Diện tích: 88 m²
Huyện Bình Chánh , Tp Hồ Chí Minh
20/06/2015
Trang 1 / 1