Tìm kiếm thông tin sang nhượng quán Sang Bar, Karaoke

Sang nhượng
Vùng
Tỉnh, Thành, Quận
SANG MẶT BẰNG VÀ TÀI SẢN KINH DOANH KARAOKE TP MỸ THO
Giá: Diện tích: 260 m²
Tiền Giang , Tây Nam Bộ
05/03/2016
Trang 1 / 1